„Mam gadane" to miejsce , w którym pracują świetnie wykształceni, niezwykle kreatywni logopedzi. Prawdziwi profesjonaliści, kochający swoją pracę i wykonujący ją z pasją i z zaangażowaniem.
Tworząc to miejsce chciałam zapewnić wszystkim dostęp do skutecznych i unikalnych metod wspomagających procesy uczenia się. Chciałam, by gabinet był nowocześnie wyposażony i co najważniejsze, by panowała w nim miła i przyjazna atmosfera.
Dla mnie najważniejszy jest człowiek- ten duży i ten mały :)


W związku z tym, że ciężko było się ze mną skontaktować, ponieważ podczas prowadzenia zajęć nigdy nie odbierałam telefonów, ciężko było się do mnie zapisać, ponieważ nigdy nie dysponowałam wolnymi miejscami, postanowiłam zaprosić do współpracy innych logopedów. Teraz bez problemu będzie można się do nas dodzwonić :) 


Wioletta Lewicka-Stępień


Jestem niezwykle dumna z naszej oferty, zresztą spójrzcie sami:
1.Kosmiczne technologie, innowacyjne metody nauki, jakich nie znajdziesz nigdzie w regionie.
Dysponujemy najbardziej nowoczesnymi metodami i programami stymulującymi procesy uczenia się i doskonalenia potencjału umysłowego.
Play Attention- to spektakularny system wprowadzony do użytku przez naukowców NASA w celu usprawniania koncentracji uwagi astronautów i pilotów armii amerykańskiej. Obecnie znalazł szersze zastosowanie, między innymi w terapii osób cierpiących na ADHD, ADD, zaburzenia ze spektrum autyzmu oraz przejawiających różne trudności w nauce na poziomie przedszkola i szkoły.
Jeżeli Twoje dziecko:
- odrabia pracę domową przez kilka godzin, a powinno zrobić to w 10 minut,
- czyta opowiadanie, ale nie potrafi powiedzieć, o czym ono jest,
- nie potrafi usiedzieć w jednym miejscu więcej niż kilka sekund,
- jest określane jako „niewyuczalne", choć wykazuje wysoki iloraz inteligencji,
- potrafi godzinami grać w gry komputerowe bez przerwy, ale nie potrafi podtrzymać rozmowy,
- często gubi rzeczy,
- nie potrafi doprowadzić rozpoczętych zadań do końca,
- jest niezorganizowane,
- ma nagłe wybuchy gniewu,
- ma kłopoty z wypełnianiem poleceń krok po kroku,
- nie potrafi ignorować rozpraszających je bodźców,
to Play Attention Learning System może mu pomóc przezwyciężyć powyższe problemy.
Fast ForWord- jest to skuteczna metoda przyspieszająca i wspomagająca proces uczenia się, zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Stworzona i wprowadzona została w USA gdzie pomogła milionom ludzi. Obecnie stosowana jest w 40 - stu krajach świata. Dzięki Fast ForWord zwiększają się nasze zdolności poznawcze, sprawność uczenia się , zapamiętywania, pamięć i uwaga. Dodatkową zaletą programu w życiu codziennym, widoczną w pracy i w szkole jest nasze większe skupienie
i koncentracja, a u dzieci widoczna poprawa w wynikach nauki matematyki i języka angielskiego.
Interaktywny Metronom- rewolucja w rehabilitacji neurologicznej i ruchowej. Rezultaty uzyskane w zakresie motoryki, rytmiki, planowania czasu prowadzą do poprawy:
- uwagi i koncentracji,
- funkcji językowych,
- zachowania (agresja, nadpobudliwość),
- koordynacji i kontroli ruchowej,
- równowagi i sposobu poruszania się,
- wydolności i wytrzymałości fizycznej organizmu,
- umiejętności motorycznych umożliwiających samodzielne życie.
Dla kogo?
Użycie IM może przynieść pozytywne skutki u osób z problemami z planowaniem czasowo-przestrzennym, z opóźnieniami w rozwoju mowy i funkcji językowych, zaburzeniami senso-motorycznymi, trudnościami w uczeniu się, z rozmaitymi trudnościami poznawczymi i fizycznymi. Osoby, które skorzystały z IM to zarówno dzieci i dorośli z następującymi zespołami / objawami:
- zaburzenia integracji sensorycznej,
- zespół Aspergera,
- Autyzm,
- ADD/ADHD ( zespół nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi )
- porażenie mózgowe.
Metoda Tomatisa- metodę kształcenia uwagi słuchowej, zwaną także treningiem słuchowym lub metodą stymulacji audio-psycho-lingwistycznej (SAPL) wynalazł 40 lat temu francuski otolaryngolog, neurolog i foniatra - prof. Alfred Tomatis. Podstawowym celem tej metody jest wspieranie funkcji słuchowej dzięki czemu następuje poprawa koncentracji, jakości uczenia się oraz rozwijanie zdolności językowych i komunikacyjnych, a także zwiększanie kreatywności oraz poprawa zachowań społecznych. Prof. Tomatisa położył szczególny nacisk na wykorzystanie dźwięków wysokich określanych mianem „pobudzających". Zauważył on, że gdy mózg jest dobrze „naładowany",
to łatwiej jest się skoncentrować, zapamiętywać i uczyć. Celem terapii jest pobudzanie mózgu
za pomocą wysokich dźwięków, odpowiednio przefiltrowanych, zawartych w muzyce Mozarta oraz
w chorałach gregoriańskich.
Metoda Warnkego- metoda opracowana przez Freda Warnke przeznaczona jest do pracy z dziećmi od 6 roku życia lub osobami dorosłymi, u których występują trudności w zakresie prawidłowego czytania, pisania i mówienia. Terapią objęte są osoby przejawiające objawy Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego i zaburzeniami mowy, u których treningi, poprzez stymulację percepcji słuchowej, mogą wpłynąć na poprawę komfortu życia.

Te programy, przynoszące spektakularne efekty, opracowane zostały przez najwybitniejszych
na świecie naukowców zajmujących się neuroplastycznością mózgu.


2. Oferta logopedyczna:
1. Diagnoza i terapia logopedyczna:
• afazji,
• alalii,
• autyzmu,
• dysleksji,
• opóźnionego rozwoju mowy,
• zespołu Aspergera,
• zespołu Downa,
• wad wymowy, zaburzeń mowy
• dwujęzyczności,
• jąkania
2. Metoda Krakowska
3. Metoda Padovan
4.Metoda Dobrego Startu
5.Manualne Torowanie Głosek
6.Terapia autyzmu, zespołu Aspergera
7. Terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego
8. K-taping w logopedii
9. Integracja Odruchów wg Sally Goddard
10.Terapia ręki
11.Terapia dysleksji
12. Wczesna interwencja logopedyczna
13. Wczesna nauka czytania
14.Trening wystąpień publicznych
15. Emisja głosu

Zapisy na zajęcia pod numerem telefonu: 735 031 301

https://www.facebook.com/MamGadane/

Facebook

Fabryka Ruchu

ul. Okrzei 5
27-600 Sandomierz
Recepcja czynna: pon-pt w godzinach: 16.00-20.30

Telefony

Fabryka Ruchu: 0608 514 905
Centrum dla dzieci "Pozytywka": 0784 956 617
Strefa Cardio - Vacu: 0602 280 600
Gabinet masażu: 0669 956 356